s1
s1
Slideshow2
Slideshow2
Image Slider

Hỗ trợ

1. Người mua hàng là các tổ chức , các công ty , các đơn vị cần xuất hóa đơn GTGT xin thanh toán vào tài khoản :

  Tên tài khoản :Công ty TNHH TM TH Khang Tâm

  Số tài khoản : 0351000971196

  Tại ngân hàng : TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh ( Vietcombank)

2. Người mua là các cá nhân và các đơn vị không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT xin thanh toán vào tài khoản :

 Tên tài khoản : Phạm Đình Quân

 Số tài khoản  : 0351000928407

 Tại ngân hàng : TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh ( Vietcombank)

 

Đang xử lý...